Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (2024)

Alle collecties

Kantoor-, administratie- en gebruikersinstellingen in Basecone

Gebruikersinstellingen

Inloggen met twee-factor authenticatie

Inloggen met twee-factor authenticatie

Hoe moet je inloggen als gebruiker met behulp van twee-factor authenticatie?

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (1)

Geschreven door Marianne Feijen

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Inhoudsopgave

In dit artikel laten we zien hoe je als gebruiker kunt inloggen indien de twee-factor authenticatie verplicht is gesteld in de kantooromgeving. Je hebt de keuze om de verificatiecode te ontvangen via Authenticator app of via SMS bericht.

De informatie in dit artikel is voor alle gebruikers in Basecone die met twee-factor authenticatie werken. Ben je supergebruiker en wil je meer informatie over de instellingen op kantoorniveau? Lees dan dit artikel.

De eerste keer dat een gebruiker in Basecone inlogt, moet een keuze gemaakt worden of je de verificatiecode wilt ontvangen via een authenticator app of via een SMS bericht. Dit nadat de twee-factor authenticatie verplicht is ingesteld door de supergebruiker van de kantooromgeving. Na het inloggen met jouw gebruikersnaam, wachtwoord en kantoorcode verschijnt onderstaand scherm.

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (2)

Volg onderstaande stappen voor de juiste instellingen van het inloggen met de authenticator app.

 • Installeer een authericator app op je telefoon of tablet. Alle authenticator apps, die de TOTP-methode gebruiken, zijn geschikt. Bijvoorbeeld Google-authenticator, Microsoft-authenticator, Authy, Lastpass etc.

 • Vink Authenticator app aan. En klik op Bevestig. Vervolgens kom je in een nieuw scherm.

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (3)

 • Scan de QR-code met de authericator app op jouw telefoon of tablet. Je zal meteen de verrificatiecode ontvangen in de app.

 • Lukt het niet om de QR code te scannen? Maak dan gebruik van de sleutel door deze in te voeren in de app.

 • Vul de verkregen verificatiecode in het daarvoor bestemde veld. Klik op Bevestig. Daarna opent er een nieuw scherm.

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (4)

 • Sla de herstelcode op en bewaar deze goed. Bijvoorbeeld door een printscreen te maken of door de code te kopieren. We tonen deze codes slechts éénmaal. Let op: iedere herstelcode bestaat uit 8 cijfers en je ontvangt dus 6 herstelcodes in totaal.

De volgende keren dat je inlogt in Basecone na inlog met jouw gebruikersnaam, wachtwoord en kantoorcode zal gevraagd worden om de verificatiecode. Je opent dan de authenticator app en neemt de code uit de app over in je scherm.

Meest gestelde vragen over de authenticator app:

 • Kan een superuser beslissen of ik met SMS of de app inlog? Nee, want de configuratie van de methode (sms of authenticator app) moet door de gebruiker zelf worden gedaan.

 • Kan ik de twee-factor authenticatie instelling zelf uitschakelen? Nee, twee-factor authenticatie instelling wordt ingeschakeld door een superuser per kantooromgeving en geldt voor alle gebruikers in die kantooromgeving.

 • Wat moet ik doen als ik mijn authenticator-app niet meer kan gebruiken, omdat mijn telefoon stuk of gestolen is? Bij het instellen van de twee-factor authenticatie ontvang je 6 herstelcodes. Een van deze herstelcodes kun je gebruiken om opnieuw in te loggen. Let op dat elke herstelcode slechts één keer gebruikt kan worden.

 • Wat moet ik doen als ik mijn authenticator app niet kan gebruiken en ik heb mijn herstelcodes niet? In dit speciale geval kan je contact opnemen met basecone.support@wolterskluwer.com om de geconfigureerde authenticator app te resetten. Daarna kun je de app opnieuw configureren.

 • Wat moet ik doen als ik een verkeerde verificatiecode invoer? Na drie valse inlogpogingen wordt je gedurende 15 minuten geblokkeerd. Als je niet wilt wachten, kan je een nieuw wachtwoord instellen met de optie wachtwoord vergeten.

 • Hoe kan ik overschakelen naar de authenticator app? Ik maak nu gebruik van SMS berichten. Log op de gebruikelijke manier in. Vervolgens ga je naar Instellingen > Gebruikers > Bewerken (acties) > Tabblad Algemeen > Methode voor tweede authenticatie. Zie onderstaande afbeelding. Kies vervolgens voor authenticator app en volg de instructies op het scherm.

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (5)

Als je kiest voor twee-factor authenticatie via SMS bericht, dan zijn er drie inlogscenario's mogelijk, afhankelijk of je mobiele nummer bekend is in Basecone. Na het invoeren van jouw gebruikersnaam en wachtwoord opent een nieuw scherm, waar je de verificatiecode kunt opgeven en inloggen.

 • Wanneer jouw mobiele nummer is ingevoerd en bevestigd in Basecone, wordt automatisch een SMS met verificatiecode verzonden naar jouw mobiele nummer. Na correct invoeren ben je ingelogd bij de webapplicatie.

 • Wanneer jouw mobiele nummer is ingevoerd in Basecone, maar niet is bevestigd door jou als gebruiker, wordt het ingevoerde mobiele nummer in het nieuwe scherm getoond. Na het controleren van dit nummer klik je op "Doorgaan" en een SMS met verificatiecode wordt verstuurd naar dat nummer. Na het correct invoeren van deze verificatiecode wordt het mobiele nummer opgeslagen en ben je ingelogd bij de webapplicatie.

 • Wanneer het mobiele nummer niet is ingevoerd, kun je het nummer ingeven in het nieuw geopende scherm. Na het invoeren klik je op "Doorgaan" en een SMS met verificatiecode wordt verstuurd naar dat nummer. Na het correct invoeren van deze verificatiecode wordt het mobiele nummer opgeslagen en ben je ingelogd bij de webapplicatie.

Goed om te weten: Twee-factor authenticatie is (nog) veiliger als je op je telefoon uitzet dat je berichten gelijk op je scherm te zien krijgt. Als deze feature, genaamd preview of voorvertoning, aanstaat, kan een andere persoon de verificatiecode lezen, zonder dat die hoeft in te loggen in je telefoon.

SMS niet ontvangen

Als je de SMS niet ontvangt, klik je op opnieuw verzenden en de SMS wordt opnieuw verzonden. Als het verkeerde nummer is opgegeven bij het invoeren, kun je teruggaan naar het invoerscherm vanuit het nieuw geopende scherm.

Nummerbehoud

Mocht je niet meer kunnen inloggen doordat je geen toegang meer hebt tot jouw (bevestigde) telefoonnummer, vanwege bijvoorbeeld diefstal van je telefoon, zijn er de volgende opties:

 • De supergebruiker of accountant kan het opgeslagen telefoonnummer verwijderen en het nieuwe nummer invoeren bij jouw gebruikersgegevens. Je kan inloggen met de ontvangen verificatiecode.

 • De supergebruiker of accountant kan het opgeslagen telefoonnummer verwijderen, jij als gebruiker kan bij de eerstvolgende inlogpoging een nieuw, mobiel nummer opgeven en vervolgens inloggen met de ontvangen verificatiecode.

 • Indien er geen supergebruiker of accountant is om dit nummer te verwijderen, neem dan contact op met de support afdeling van Basecone via een bericht in de applicatie of app, of per mail op basecone.support@wolterskluwer.com.

Gerelateerde artikelen

Twee-factor authenticatieRelease notes 2024, 2023, 2022, 2021 en 2020

Was dit een antwoord op uw vraag?

Inloggen met twee-factor authenticatie | Basecone - Support Knowledge Base (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated:

Views: 6188

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.